Aktuální ceník pro jednotlivé skupiny

– B cena: 19000,-  (17 let, oprávnění pro motorová vozidla, traktory a pracovní samojízdné stroje do max. přípustné hmotnosti 3500 kg, (do této sk. patří běžné osobní automobily) ), pozn.: k této skupině automaticky získáváte oprávnění k řízení sk. AM, A1 (s omezením na automatické řazení) a možnost připojení přípojného vozidla ( vlek ) do max. přípustné hmotnosti soupravy 3500 kg, při nástupu žadatele mladší 18 –ti let je potřebný podpis zákonného zástupce.

 B cena: xxxx,-  (17 let, oprávnění pro motorová vozidla, traktory a pracovní samojízdné stroje do max. přípustné hmotnosti 3500 kg, (do této sk. patří běžné osobní automobily) ), pozn.: k této skupině automaticky získáváte oprávnění k řízení sk. AM, A1 (s omezením na automatické řazení) a možnost připojení přípojného vozidla ( vlek ) do max. přípustné hmotnosti soupravy 3500 kg, při nástupu žadatele mladší 18 –ti let je potřebný podpis zákonného zástupce. Cena platná pro studenty od 1.9.2024.

– AM (15 let, oprávnění pro mopedy a malé motocykly s max. konstrukční rychlostí do 45 km/h), pozn.: do 18 let je potřebný souhlas zákonného zástupce a v případě, že žadatel nastupuje mladší 15 –ti let je nutné mít souhlas zákonného zástupce úředně ověřený

– A1  (16 let, oprávnění pro lehké motocykly  do 125 ccm a do výkonu 11 kw), pozn.: do 18 let je potřebný souhlas zákonného zástupce

– A2  (18 let, oprávnění pro motocykly do výkonu 35 kw), pozn.: při nástupu žadatele mladší 18 –ti let je potřebný podpis zákonného zástupce, tato cena je platná jestliže žadatel již vlastní skupinu A1 min. 2 roky

– A2 (18 let, oprávnění pro motocykly do výkonu 35 kw), pozn.: při nástupu žadatele mladší 18 –ti let je potřebný podpis zákonného zástupce, tato cena je platná jestliže žadatel ještě nevlastní skupinu A1

 A  (20 let, oprávnění pro motocykly s výkonem nad 35 kw), pozn.: tato cena je platná jestliže žadatel vlastní již skupinu A2 min. 2 roky

– A  (24 let, oprávnění pro motocykly s výkonem nad 35 kw), pozn.: tato cena je platná jestliže žadatel ještě nevlastní skupinu A2

– A2 + B (18 let) tato cena je platná jestliže žadatel již vlastní skupinu A1 min. 2 roky

 A2 + B  (18 let), pozn.: tato cena je platná jestliže žadatel ještě nevlastní skupinu A1

– A + B (20 let), pozn.: tato cena je platná jestliže žadatel již vlastní skupinu A2 min. 2 roky

– A + B  (24 let), pozn.: tato cena je platná jestliže žadatel ještě nevlastní skupinu A2

 – B + E (18 let, musí již vlastnit sk. „B“, – opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla sk. „B” a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 Kg.)

– C (18 let, resp. 21 let)(oprávnění pro mot. vozidla s vyjímkou sk. D a D1, jejichž max. přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, k tomuto mot. vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo do max. přípustné hmotnosti 750 kg)

– C + E (oprávnění pro jízdní soupravy složené ze sk. C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg)

– D (21 let, resp. 24 let) (oprávnění pro mot. vozidla určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k tomuto mot. vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo do max. přípustné hmotnosti 750 kg)

– D + E (oprávnění pro jízdní soupravy složené ze sk. D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg)

– T (17 let) (oprávnění k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k mot. vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo)

Ceny skupin C, CE, D, DE a T jsou stanoveny individuálně s ohledem na obsazenost kurzu a vývoj cen zejména pohonných hmot, děkujeme za pochopení.

Přejít nahoru