Školení řidičů

[vc_row king_no_mb=“no-margin“ king_class=“featured_section3″ king_padding_top=“65″][vc_column width=“1/3″ el_class=“onecol_forty“][vc_single_image image=“3070″ img_size=“full“ el_class=“two animated eff-fadeInRight delay800ms“][/vc_column][vc_column el_animate=“animated eff-fadeIn“ width=“2/3″ el_class=“onecol_sixty last“ el_delay=“800″][vc_column_text]

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů je zákonem daná povinnost, kterou musí provádět zaměstnavatelé pro své zaměstnance. Mezi povinným školením řidičů z povolání a řidičů referentů existují velké rozdíly, které je třeba znát. Zaměříme se na školení řidičů referentů, protože s ním má řada firem problémy a následně platí poměrně vysoké pokuty.

KDO JSOU ŘIDIČI REFERENTI?

Zjednodušeně by se dalo říci, že do této skupiny patří všichni zaměstnanci firmy, kteří nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti řídí motorové vozidlo do 3,5 t. Nezáleží na tom, jestli se jedná o služební či soukromý vůz, ani na tom, zda zaměstnanec usedá za volant každý den či třeba jen jednou za rok. Do skupiny patří i zaměstnanci, kteří řídí vozidlo mimo dopravní komunikace např. ve skladu.

JAK ČASTO A KDO MŮŽE ŠKOLENÍ VÉST?

Zákoník práce se o periodicitě tohoto typu školení nevyjadřuje příliš jasně. Je ale možné čerpat ze zákona č. 247/2000 Sb. – zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který hovoří o tom, že by řidiči měli absolvovat školení pravidelně 1x ročně. Z vyjádření státního inspektorátu práce lze vyčíst, že četnost by neměla překročit 1x za 3 roky. Doporučuje se však 1x za dva roky. Zaměstnavatel má právo určit osobu, která bude mít školení na starosti. Vždy by to měla být osoba odborně způsobilá (OZO), která je poradcem, metodikem, organizátorem a také koordinátorem pro oblast BOZP.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Přejít na začátek